Tiếp theo phần 1, đoạn video này trình bày bước tiếp theo trong quá trình hàn tủ phân phối cáp quang tại tủ. Trong đoạn video này, người hướng dẫn sử dụng máy hàn sợi quang Fitel S122A. 

 

 
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm.