Đoạn video dưới đây mô tả quy trình chuẩn bị cáp, tách cáp, bóc vỏ, cho công việc hàn cáp quang, quá trình này dựa trên thông tin mà chúng tôi thu thập được rất mong quý khách bổ sung thêm.

 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết