Máy hàn cáp quang dạng cầm tay Corning OptiSplice One là sản phẩm kết hợp tinh tế, nghệ thuật và công nghệ hàng đầu của hãng Corning - Mỹ. Đoạn video này giới thiệu cách thức, thủ tục, các bước tiến hành thi công hàn sợi quang bằng máy hàn OptiSplice one

 

 

Tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm mời liên hệ với chúng tôi.