Chính sách này được áp dụng cho Ethernet media converter và composite video media converter, kể từ ngày 20-08-2013 Chúng tôi  tăng thời gian bảo hành converter quang lên tới 2 năm kể từ ngày bàn giao. Chi tiết như sau

* Phạm vi bảo hành:

- Converter quang Ethernet: tất cả các dòng như HT-6110SA-20F-3S, HT-G9110SA, HT-G9110MA, gigabit converter quang, loại 1 sợi, 2 sợi, cung cấp bởi HNT có trên trang web công ty đều được bảo hành.

- Composite video converter quang: tất cả các dòng như HT-1V, HT-1V-1D, HT-4V-1D, HT-8V-1D...

* Nội dung bảo hành:

- Thời điểm áp dụng: kể từ ngày 20 tháng 08 năm 2013 tới khi có thông báo mới

- Thời gian bảo hàng áp dụng: 02 năm kể từ ngày bàn giao sản phẩm

- Nội dung đáp ứng bảo hành: đổi ngay sản phẩm tương đương cho quý khách trong suốt thời gian bảo hành.

Mọi chi tiết thêm về chính sách bảo hành xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0933668915 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để biết thêm thông tin.